Nautaskrá

Þú ert hér: Forsíða / Fréttir / Vegna COVID-19
Frétt

Vegna COVID-19

Nautastöðin á Hesti (NBÍ) hefur brugðist við vegna COVID-19 og gefið út tilmæli um ráðstafanir vegna faraldursins, sjá neðar. Að því er best er vitað mun sæðingastarfsemi haldast óbreytt en að sjálfsögðu er mönnum bent á að fara með gát og virða tilmæli Almannavarna og Embættis landlæknis varðandi smitgát.

Bændasamtökin hvetja menn til þess að fylgjast náið með þróun mála og kynna sér allar tiltækar upplýsingar um kórónuveiruna og áhrif hennar á starfsemi bænda. Mælt er með því að heimsóknir á bú og samgangur á milli fólks sé í algjöru lágmarki. Mönnum er bent á að nýta fjarfundabúnað, tölvupóst og síma í samskiptum eins og hægt er. Þessar ráðstafanir eru til að sporna við veirusmiti á milli manna og tryggja hnökralausa búvöruframleiðslu.

Ekki er hætta á að fólk smitist með því að neyta matar og ekkert bendir til þess að kórónuveiran berist með matvælum samkvæmt áliti Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA). COVID-19 er ekki matarborinn sjúkdómur en þeir sem eru í einangrun ættu þó ekki að útbúa mat fyrir aðra að ráðum landlæknis.

Samkvæmt upplýsingum sem Matvælastofnun hefur gefið út er fólki, sem úrskurðað hefur verið í sóttkví vegna hugsanlegs smits af völdum kórónaveiru og er einkennalaust, heimilt að vinna við uppskeru grænmetis og mjaltir séu ekki aðrir þar að störfum líka. Mælt er með að einstaklingar á sauðfjár-, nautgripa-, svína-, alifugla- og hrossabúum sem hafa smitast leiti allra leiða til að fá afleysingu. Ef óhjákvæmilegt er að sýktur einstaklingur sinni störfum á slíkum búum þarf hann að gæta ýtrustu smitvarna og fylgja leiðbeiningum um heimaeinangrun á vef Embættis landlæknis.

Tilmæli NBÍ um ráðstafanir vegna COVID-19:

1. Starfsmenn skulu ekki mæta til vinnu sé grunur eða líkur til um smit.
2. Starfsmenn skulu á hverjum tíma kynna sér leiðbeiningar landlæknis um hvernig koma megi i veg fyrir smit.
3. Engar óþarfa heimsóknir eru leyfðar í stöðina í því óvissuástandi sem nú er.
4. Samskipti við starfsmenn á vinnutíma skulu helst vera í gegnum síma eða tölvu.
5. Starfsmenn skulu gæta ýtrasta hreinlætis í öllum störfum sínum. Þeir skulu þvo hendur rækilega þegar þeir koma í stöð og nýta sótthreinsiefni eins oft og þurfa þykir.
6. Aðföng að stöðinni skulu skilin eftir á stéttum við stöðina en þess gætt að starfsmenn viti af þeim.
7. Um frjótækna gilda ákveðnar reglur sem þeim verða kynntar sérstaklega..
8. Að öðru leyti eru gestir og viðskiptavinir stöðvarinnar beðnir að sýna tillitsemi við áður óþekktar aðstæður.

Upplýsingar um kórónuveiruna og áhrif hennar er m.a. að finna á eftirtöldum vefjum: