Nautaskrá

Frétt

Reynsla af notkun SpermVital er góð

Nú styttist í að SpermVital-sæði hafi staðið til boða í ár hérlendis og reynslan af notkun þess góð. Á þeim tíma sem liðinn er frá þetta sæði kom til dreifngar hafa 9,9% allra sæðinga verið með SpermVital, 8,4% kúasæðinga og 16,2% kvígusæðinga. Ef horft er til samstillinga eingöngu er 34,7% samstilltra kúa sæddar með SpermVital-sæði en 56,2% kvígna.

Notkun á SpermVital er mjög mismikil eftir svæðum og því miður nær ekkert svæði viðunandi mörkum. Þriðjungur alls ungnautasæðis er frystur í SpermVital og miðað við 50:50 hlutföll milli notkunar reyndra og óreyndra nauta þarf notkun SpermVital að ná 16,7%. Þessu hlutfalli erum við ekki að ná og óhjákvæmilega hægir það á dreifingu óreyndra nauta sem er ekki viðunandi staða.

Notkun á þessu sæði virðist vera í góðu samræmi við ráðleggingar. SpermVital er notað við samstillingar (og þá sætt einu sinni) og notkun fer hlutfallslega vaxandi eftir sem númer sæðingar hækkar. Það er því greinilegt að menn nota SpermVital á þær kýr sem kalla má „vandamálakýr“. Horfa verður á tölur um árangur með þetta í huga.

Árangur, mældur sem 56 daga ekki uppbeiðsli, er með ofangreint notkunarmynstur í huga mjög góður. Þannig mælist hann um og yfir 80% við samstillingar kvígna en þar verður að hafa í huga að verulegum hluta þeirra er síðan að öllum líkindum haldið undir naut. Hluti þeirra kemur því ekki til endursæðingar og mælist fenginn. Árangur við samstillingar kúa mælist lægri eða á bilinu 56-74% á þeim svæðum þar sem fjöldi sæðinga nær marktækum fjölda. Þrátt fyrir það er um mjög góðan árangur að ræða.

Árangur úr kvígusæðingum án samstillinga er góður með SpermVital-sæði og mælist 65-67% á þeim svæðum sem ná 50 sæðingum eða fleiri. Árangur af kúasæðingum er einnig mjög góður og mælist 59-65% við 1. sæðingu á þeim svæðum þar sem um er að ræða 50 sæðingar eða fleiri. Ef litið er á aðrar sæðingar er árangurinn sá sami með hækkandi númeri sæðingar. Af þessu má ráða að notkun SpermVital-sæði ber tilætlaðan árangur, þ.e. fanghlutfall er mjög svipað og með hefðbundnu sæði þó verið sé að nota eina sæðingu við samstillingar og sæða þær kýr sem ætla má að séu „vandamálakýr“. Samkvæmt þessu er ekki annað að sjá en notkun á SpermVital auki líkur á því að koma kálfi í kýrnar og fækki sæðingum sem lækkar kostnað við sæðingastarfsemina í heild sinni. Það er því engin ástæða til annars að nýta þetta sæði þar sem gríðarlegur kostnaður liggur í því ef kýrnar festa ekki fang á tilætluðum tíma.

/gj