Nautaskrá

Annað

Stærð og hæð dætra í nautaskrá vetur 2020

Hér má sjá hvernig dætur einstakra nauta í nautaskránni skiptast í stærðarflokka. Við kúaskoðun eru kýrnar flokkaðar í þrjá stærðarflokka þar sem litlar kýr flokkast í stærðarflokk 1, meðalstórar kýr í stærðarflokk 2 og stórar kýr í stærðarflokk 3. Þetta mat var tekið upp þegar hætt var að mæla brjóstmál sem er einfaldlega of erfitt viðfangs nú þegar æ fleiri kýr eru í legubásafjósum. Nokkur munur kemur fram í stærðarflokkum eftir nautum og er þetta sett fram hér sem liður í auknu upplýsingaflæði til bænda um afkvæmi nautanna.

Frá árinu 2008 hefur hæð kvígna verið metin eftir línulegum skala og er það mat orðinn fastur þáttur í kúaskoðun. Allt bendir til að ágætlega hafi tekist til við að koma þessu mati inn í kúaskoðunina, að dreifing gagnanna sé góð og að nokkuð hátt arfgengi sé á eiginleikanum. Enn hefur ekki verið farið þær breytingar að reikna kynbótamat fyrir eiginleikann hæð en hér er nú sjötta sinni birt samantekt yfir niðurstöður úr kúaskoðun fyrir þennan eiginleika. Það er einfaldlega gert með þeim hætti að sýnd eru meðaltöl dætrahópa þeirra reyndu nauta sem í dreifingu eru fyrir hæð á línulegum skala. Við lestur á þessum tölum er gott að hafa til viðmiðunar að línulegi skalinn er á bilinu 1-9 og kvíga sem er meðalháfætt fær einkunnina 5. Kvígur sem eru yfir meðallagi háfættar raðast á bilinu 6-9 þar sem 9 eru mjög háfættar kvígur. Þær kvígur sem eru lágfættari en meðalkvígan raðast á bilinu 1-4 þar sem 1 eru mjög lágfættar kvígur. Rétt er að hafa í huga að hér er eingöngu um meðaltöl fyrir þau naut sem eru í dreifingu að ræða og að meðaltal þessara dætrahópa er ekki nákvæmlega 5. Hins vegar fæst nokkuð góð mynd af þessum nautum með því að miða við meðaltal línulega skalans sem er 5.