Nautaskrá

Annað

Nautgripasæðingar 2012-3

Sveinbjörn Eyjólfsson

Nautgripasæðingar 2012

Grein 3.

Enn höldum við áfram að rýna í sæðingarstarfsemina undanfarin ár. Gaman er að sjá hvernig sæðingar skiptast niður á milli mánaða. Verulegur munur er á fjölda sæðinga milli mánaða en línan er svipuð flest árin. Þó virðist eins og heldur dragi úr fjölda sæðinga seinni hluta ársins á þessum þremur árum. Þá hefur sumarsæðingum heldur fækkað og kannski verulega ef litið væri lengra aftur í tímann. Janúar er sterkur árið 2012 eins og flest undanfarin ár en september er ávallt sá mánuður þar sem fæstar sæðingar eru framkvæmdar.

Á mynd 1 má sjá fjölda sæðinga eftir mánuðum síðastliðin þrjú ár.

Fjoldi_1-saedinga_man_2010-12

Mynd 2 sýnir hlutfallslegan  fjölda sæðinga eftir mánuðum. Þar sést betur sú breyting hversu dregið hefur úr sæðingum seinni hluta ársins.

Fjoldi_saeding_hlutfall_man_2010-12

Samhliða fjölda sæðinga í hverjum mánuði er gaman að skoða fanghlutfall í þeim sömu mánuðum. Það má sjá á mynd 3. Þar sést líka að árangurinn er oft bestur þegar sæðingar eru fæstar og spurning hvort flutningur sæðinga frá þeim mánuðum er ekki að hluta skýring á lækkandi fanghlutfalli síðustu ár.  Til skemmri tíma veldur mestum áhyggjum fallandi fanghlutfall í lok ársins 2012.

Fanghlutfall_man_2010-12